İzleyiciler

30 Ağustos 2016 Salı

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Nedir?

Arttırılmış gerçeklik Örnekleri
Arttırılmış Gerçeklik Örneği

Arttırılmış Gerçeklik Nedir?

AG, gerçek dünya ile sanal imgelerin birleştiği, gerçek ve sanal nesneler arasında eş zamanlı etkileşimin sağlandığı bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997). Diğer bir deyişle AG; gerçek dünyanın kamera ile görüntüsünün alınması sırasında, önceden belirlenmiş olan hedef noktalara, sanal nesnelerin bağlanması ve oluşan sonucun programlar vasıtasıyla yorumlanarak alınmasıdır. İçerisinde sanal nesneleri barındırması nedeniyle AG’nin, SG kavramıyla ayrımının yapılması gerekmektedir. SG’ de nesneler sanal ortamda görüntülenirken, AG’de gerçek zaman ve ortamda görüntülenmektedir.
Bu özelliğiyle AG teknolojisi, SG’den ayrılmaktadır (Kye ve Kim, 2008). Aynı zamanda AG’nin, sanal ve gerçek dünya arasında bir köprü kurabilmesi önemli bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır (Chang, Morreale, ve Medicherla, 2010; Lee, 2012). Bunun yanı sıra AG’nin diğer teknolojilerden ayrılarak ön plana çıkmasını sağlayan üç önemli özelliği bulunmaktadır (Azuma, 1997; Moreno, MacIntyre, ve Bolter, 2001). Bunlar: (1) sanal ve gerçek nesneleri birleştirmesi, (2) gerçek zamanlı etkileşim sunması, (3) 3B nesnelerin yer almasıdır. 
AG, kullanımı gittikçe yaygınlaşan, masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar, taşınabilir cihaz ile akıllı telefonlar gibi farklı platformlarda kullanılabilen bir teknolojidir (Kirner, Reis, ve Kirner, 2012).
AG’nin kökeni her ne kadar 1950’li yıllara kadar dayansa da, bu kavram ilk olarak 1990’larda Tom Caudell tarafından kullanılmıştır. Tom Caudell, AG teknolojisini kullanarak uçaklara elektrik kablolarının yerleştirilmesi sırasında çalışanların yönlendirilmesini sağlayan başa monte edilen bir dijital görüntüleme sistemi geliştirmiştir (Caudell ve Mizell, 1992; Siltanen, 2012). 

Arttırılmış Gerçeklikte Kullanılan Yazılımlar 

AG uygulamalarının oluşturulabilmesi için özel yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılımlar bilgisayar ve taşınabilir cihazlar için farklı olmakla birlikte kullanıcıların yazarlık araçlarını kullanma seviyesi ve programlama bilgisine göre çeşitlilik göstermektedir. Schmalstieg, Langlotz ve Billinghurst (2011) taşınabilir cihazlar ve masaüstü için mevcut yazılımları alt düzey/üst düzey ve programlama bilgisi gerektiren/gerektirmeyen olmak üzere kategorilere ayırmıştır. 

Bunların yanı sıra Daqri Ar-media, MixAR ZooBurst, FLARtoolkit, MRToolkit, Junaio, Metaio, Aurasma ve Layar kullanılan diğer yazılımlardan bazılarıdır (DePriest, 2012; Schmalstieg vd., 2011; Wang vd., 2013; Yuen vd., 2011). 

AG Uygulamalarında Kullanılan Yazılımlar Programlama bilgisi gerektiren Programlama bilgisi gerektirmeyen Masaüstü Alt düzey ARToolkit DART arTag ComposAR Üst düzey Studierstube AMIRE osgART BuildAR Mobil Alt düzey Studierstube Tracker Python ARToolkit for Symbian Üst düzey Studierstube ES FlashLite

Arttırılmış Gerçeklik Tanımları

Artırılmış Gerçeklik: Gerçek ortamın kamera ile görüntüsü alınırken, belirlenmiş hedef noktalara sanal nesnelerin bağlanmasını ve oluşan sonucun programlar vasıtasıyla yorumlanmasını sağlayan teknolojidir (Kye ve Kim, 2008).

Sanal Gerçeklik: İnsanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini veren, bilgisayar ortamında oluşturulan 3B resim ve animasyonların yer aldığı etkileşimli teknolojidir (Çavaş, Huyugüzel Çavaş, ve Taşkın Can, 2004). 9 

Marker: Artırılmış gerçeklik teknolojisinde sanal nesnelerin tanımlandığı siyah beyaz ve renkli olarak kullanılabilen kare kod veya resimlerdir. 

Hikâye Anlatımı: Değerlerin, bilginin, inançların aktarımını ve çocukların iç dünyalarının anlaşılmasını sağlayan anlatımdır (Coulter, Michael, ve Poynor, 2007). Etkileşimli hikâye sistemi: 

Hazır nesnelerle ve bireylerin kendi sesleriyle hikâyenin kurgulandığı, karakterlerin hareketlerinin tanımlandığı, sonrasında kurgulanan hikâyenin canlandığı sistemlerdir (Fridin, 2014). 

Yaratıcı düşünme: Yeni bir ürün ortaya koyarak problemler karşısında çözüm üretme, problemlere ve eksikliklere karşı duyarlı olma, buna yönelik tahminler yürütme, bunları deneme ve sonuçlarını incelemektir (Torrance, 1966; Torrance, 1968).

AG Faaliyetlerimiz

Dijital içerikleriniz Gerçekliğin bir parçası.

Artırılmış gerçeklik, modellenmiş sanal objelerin ve sanal içeriğin gerçek dünyaya görüntü işleme teknikleri ile aktarılması ve entegrasyonudur. Örnek olarak her duvar, afiş ve benzeri video oynatan bir ekran özelliğine kavuşabilir. 

Temelleri 1900’lü yılların başında atılmış olan “Augmented Reality” konsepti, günümüzde Google, Microsoft, Sony ve bunlar gibi daha birçok dünya devinin de sektöre girmesiyle, son yılların en çok konuşulan teknolojilerinden biri haline gelmiştir.

TEKNOMAT YAZILIM olarak, 2 yıldır "Augmented Reality" teknolojileri üzerinde çalışmakta ve fikir geliştirmekteyiz. Şu An Mevcut Ar-Ge Çalışmamızda Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı İle ortak olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz proje Eğitim Yazılımı üzerinedir. İlk aşamada geliştirdiğimiz iOS ve Android uygulamaları ile her türlü akıllı cihaz için AR uygulamaları ürettik. 3D model ve video içeriklerini kendi masaüstü/dizüstü yazılımlarımızda ve akıllı cihaz uygulamalarımızda gerçekliğin üzerine koyarak birçok sektörde hizmet vermekteyiz.


 • Neler yapılabilir:
  •  Model Gösterimi
  •    
  •  Animasyon Gösterimi
  •    
  •  Video Oynatma
  •    
  •  İnteraktif Uygulamalar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder